Wat houdt de training in?De puppyjachttraining is het gehele jaar doorlopend, omdat ik het belangrijk vind dat pups met 8/9 weken kunnen starten. Zo kan er direct met opvoeden worden begonnen en de eerste commando's worden aangeleerd. Omdat er verschillende leeftijden in de groep kunnen zijn, houd ik daar rekening mee met bij de training. Natuurlijk zijn er wel oefeningen die met elkaar gedaan kunnen worden, maar ik begeleid elke combinatie apart naar eigen niveau. Zelfs al zijn er meerdere pups uit hetzelfde nest, dan nog heb je te maken met verschillende karakters en verschillende bazen. 

Tussen 8 en 12 weken zit de pup nog in de socialisatie fase en het contact met andere pups, kennismaken met wild en schot wordt gelijk in deze periode benut. Ook het zitten, komen op bevel, volgen en een begin met blijven wordt aangeleerd. Verder vind ik het voor een jachthond heel belangrijk dat er voldoende rust in de pup zit.

Er is ook ruimte voor vragen over zindelijkheidstraining, alleen blijven, hoe om te gaan met bijtgedrag enz.

 

We werken vanuit het principe goed gedrag belonen, verkeerd gedrag negeren.

 

 

Als u deel wilt nemen aan de puppyjachttraining, dan graag de pup zo vroeg mogelijk opgeven. Zeker voordat hij/zij bij de fokker opgehaald is. Als de pup dan net in huis is, kan er een afspraak gemaakt worden voor de eerste theorieles. Deze is altijd op maandagmiddag in de oneven weken. De volgende lessen zijn dan op zaterdagochtend en in de zomermaanden eventueel op dinsdagavond (alleen als er teveel cursisten zijn voor de zaterdagochtend).

Tea Blokland

 

Tel: 06-49061076 (niet op zondag)